วันนี้พี่ ๆ ทีมงาน Insight คัดเลือกข่าวทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศออสเตรเลียมาฝากผู้ที่กำลังมองหาทุนการศึกษาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในปี 2563 นี้

ทุนการศึกษาเรียนต่อออสเตรเลีย

Monash University

 

Engineering International Undergraduate Scholarship

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ได้รับใบตอบรับเข้าเรียนแบบไม่ติดเงื่อนไขจาก Monash University การคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุนเป็นการพิจารณาแบบอัตโนมัติจากผู้ที่มีผลการเรียนดี จำนวน 50 ทุน มูลค่าทุน AUD$10,000 (สำหรับการเรียน 1 ปี เท่านั้น)

 

Monash University International Merit Scholarship

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนดี มูลค่าทุนการศึกษาสูงสุด AUD$50,000

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาทุนการศึกษา

– จะต้องสมัครเรียนและได้รับใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไขจากทางมหาวิทยาลัย
– มีผลการเรียนดี
– เขียนเรียงความอย่างน้อย 500 คำ

 

>> ดูรายละเอียดทุนการศึกษาอื่นๆ เพิ่มเติมได้ ที่นี่

University of Melbourne

 

Melbourne International Undergraduate Scholarship

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติระดับปริญญาตรี มูลค่าทุนการศึกษาสูงสุด AUD$56,000

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาทุนการศึกษา

– จะต้องสมัครเรียนและได้รับใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไขจากทางมหาวิทยาลัย
– สำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตร GCE A Levels จะต้องได้เกรด A* อย่างน้อย 4 วิชา
– สำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตร IB จะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 43 ขึ้นไป
– สำหรับนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร Foundation จากสถาบันที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย จะต้องมีคะแนนขั้นต่ำ 97%

 

International Graduate Merit Scholarships

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ได้ใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไขในหลักสูตรปริญญาโท สาขา Commerce, Economics and Management จากคณะ Business and Economics การคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุนเป็นการพิจารณาแบบอัตโนมัติจากผู้ที่มีผลการเรียนดี ทุนการศึกษา 25%-50%

 

>> ดูรายละเอียดทุนการศึกษาอื่นๆ เพิ่มเติมได้ ที่นี่

University of Sydney

 

Vice-Chancellor International Scholarships Scheme

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มูลค่าทุนการศึกษาสูงสุด AUD$40,000

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาทุนการศึกษา

– จะต้องสมัครเรียนและได้รับใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไขจากทางมหาวิทยาลัย
– สำหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตร coursework เท่านั้น
– มีผลการเรียนดี
– การคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุนเป็นการพิจารณาแบบอัตโนมัติ สำหรับผู้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

>> ดูรายละเอียดทุนการศึกษาอื่นๆ เพิ่มเติมได้ ที่นี่

UNSW Sydney

 

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท

เกณฑ์การคัดเลือก

แบบที่ 1: ทุนการศึกษาเต็มจำนวน จำนวน 1 ทุน
แบบที่ 2: ทุนการศึกษามูลค่า AUD$20,000 ต่อปี จำนวน 1 ทุน

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาทุนการศึกษา

– จะต้องสมัครเรียนและได้รับใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไขจากทางมหาวิทยาลัย
– มีผลการเรียนดี
– มีทักษะความเป็นผู้นำ (จากกิจกรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือการทำงาน)
– ทำกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ (เช่น เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือเป็นอาสาสมัคร)
– เหตุผลในการเลือกเรียนที่ UNSW Sydney


>> ดูรายละเอียดทุนการศึกษาอื่นๆ เพิ่มเติมได้ ที่นี่

University of Queensland

 

Law Scholarships for International Students

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เรียนหลักสูตรกฎหมาย

แบบที่ 1: ทุนการศึกษา 25% จำนวน 1 ทุน

แบบที่ 2: ทุนการศึกษา 50% จำนวน 1 ทุน

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาทุนการศึกษา

– ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติใหม่ที่สมัครเรียนหลักสูตรกฎหมายที่กำหนดเท่านั้น
– มีผลการเรียนดี
– ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนการศึกษาอื่นได้

วันปิดรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2563

 

>> ดูรายละเอียด ทุนการศึกษาอื่นๆ เพิ่มเติมได้ ที่นี่

University of Adelaide

 

Higher Education Scholarship

ทุนการศึกษา 25% ต่อปี สำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและปริญญาโทปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาทุนการศึกษา

– จะต้องสมัครเรียนและได้รับใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไขจากทางมหาวิทยาลัย
– เป็นทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาให้อัตโนมัติ หากนักศึกษามีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
– สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรIB ต้องมีคะแนนขั้นต่ำ29
– ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนการศึกษาอื่นได้
– หลักสูตรที่ไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้ (Excluded Programs) คลิกดูรายชื่อ

  

Global Academic Excellence Scholarship (International)

ทุนการศึกษามูลค่า 50% ของค่าเรียน สำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและปริญญาโทปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาทุนการศึกษา

– จะต้องสมัครเรียนและได้รับใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไขจากทางมหาวิทยาลัย
– การคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุนเป็นการพิจารณาแบบอัตโนมัติ สำหรับผู้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
– หลักสูตรที่ไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้ (Excluded Programs) คลิกดูรายชื่อ
– เป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับพิจารณาทุนการศึกษาอื่นจากมหาวิทยาลัย

วันปิดรับสมัคร 14 มิถุนายน 2563

>> คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

University of Western Australia

 

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและปริญญาโทปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาตรี: ทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด AUD$45,000
ระดับปริญญาโท: ทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด AUD$30,000

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาทุนการศึกษา
– จะต้องสมัครเรียนและได้รับใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไขจากทางมหาวิทยาลัย
– มีผลการเรียนดี
– การคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุนเป็นการพิจารณาแบบอัตโนมัติ สำหรับผู้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

>> คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

Australian National University

 

ANU College of Business & Economics International Merit Scholarship for Foundation Studies

ทุนการศึกษาส่วนลดค่าเรียน 50% จำนวน 2 ทุน สำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาทุนการศึกษา

– สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANU College Foundation Studies และมีผลการเรียนดี
– ได้รับใบตอบรับเข้าเรียนปริญญาตรีแบบไม่ติดเงื่อนไขจากทางมหาวิทยาลัย
– การคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุนเป็นการพิจารณาแบบอัตโนมัติ สำหรับผู้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ANU College of Law International Excellence Scholarship

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยในหลักสูตรปริญญาโทสาขากฎหมาย มูลค่าทุนการศึกษา AUD$20,000จำนวน 5 ทุน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาทุนการศึกษา

– ผู้สมัครถือสัญชาติไทย
– สมัครเรียนและได้รับใบตอบรับเข้าเรียนแบบไม่ติดเงื่อนไขในหลักสูตร Master of Laws (LLM) จากคณะ ANU College of Law
– การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเป็นการพิจารณาแบบอัตโนมัติ สำหรับผู้มีผลการเรียนดีตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

>> คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

Macquarie University

 

The Macquarie University Vice-Chancellor’s International Scholarship

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท มูลค่าทุนการศึกษาสูงสุด AUD$10,000

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาทุนการศึกษา

– สำหรับผู้ที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโทระบบ coursework กับทาง Macquarie University
– จะต้องได้รับใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไขจากทางมหาวิทยาลัย
– มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
– เป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับพิจารณาทุนการศึกษาอื่นจากมหาวิทยาลัย

 

Macquarie University ASEAN Scholarship

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท มูลค่าทุนการศึกษา AUD$10,000 ต่อปี (ตามระยะเวลาเรียนของหลักสูตร)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาทุนการศึกษา

– ผู้สมัครถือสัญชาติไทย
– สำหรับผู้ที่สมัครเรียน และได้รับใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไขจากทางมหาวิทยาลัย
– การพิจารณาทุนเป็นแบบอัตโนมัติ สำหรับผู้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

>> คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

หมายเหตุ: ทุนการศึกษาของทุกมหาวิทยาลัย เป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่จะเข้าเรียนในปี 2563 เท่านั้น เป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ เดือนมกราคม 2563 ทางมหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้าโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

สอบถามโทร 02 236 7222 หรือ แอดไลน์ @insightedu

ทุนเรียนต่อ กฎหมาย ที่ออสเตรเลีย – University of Queensland, Brisbane  

 

TC Beirne School of Law Scholarship for International Students มอบทุนการศึกษาส่วนลดค่าเรียน สำหรับผู้สนใจเรียนต่อสาขานิติศาสตร์ที่ University of Queensland

ปริญญาตรี ในหลักสูตรดังต่อไปนี้

 • Bachelor of Laws (Honours)
 • Dual degree programs that include Bachelor of Laws (Honours)

มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียน 25% (1 ทุน) และ 50% (1ทุน)

 

ปริญญาโท ในหลักสูตรดังต่อไปนี้

 • Master of Laws
 • Master of International Law
 • Master of International Commercial Law

มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียน 25% (2 ทุน) และ 50% (2 ทุน)

เอกสารสำหรับการสมัครทุน:

 • ใบตอบรับเข้าเรียนในหลักสูตรข้างต้น จาก UQ (ติดต่อ Insight สำหรับการสมัครเรียนที่ UQ ได้ค่ะ)
 • ผลการเรียน (Transcript)
 • Personal statement
 • บุคคลอ้างอิง 2 ท่าน
 • ผลภาษาอังกฤษ เช่น IELTS overall 6.5; reading 6; writing 6; speaking 6; listening 6.
 • Resume/CV.

การคัดเลือก: พิจารณาจากผลการเรียน และความสนใจทำงานสายอาชีพกฎหมาย

เปิดรับใบสมัครทุน: ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2018

 

** สมัครเรียน UQ วันนี้ กับ Insight Education Consulting **

 

The University of Queensland (UQ)        ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพของการเรียนการสอนและงานวิจัย โดยคณาจารย์ได้รับรางวัลระดับสูงมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย 85 รางวัลตั้งแต่เริ่มมีระบบการให้รางวัลระดับชาติในปี 1997 รวมไปถึงหลักสูตรที่มีมากกว่า 380 หลักสูตร UQ จึงติดลำดับที่ 47 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก (QS World University Rankings 2018) และติดอันดับ หนึ่งใน100 มหาวิทยาลัยที่ทรงอิทธิพลของโลก โดย Times Higher Education World Reputation Rankings 2015   และเป็นหนึ่งในสมาชิก Group of Eight นักศึกษาที่จบจาก UQ ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงกว่ามาตรฐาน (ข้อมูลจาก Graduate Council of Australia)

โทร 022367222 / 086 378 6079
ไลน์ Insightnews / Insight1

ทุนการศึกษาจาก Bond University

Bond University มอบทุนเรียนดีให้กับนักเรียนชาวต่างชาติ ( International Student ) ที่มีผลการเรียนดีโดยมอบทุนสำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี สามารถสมัคร โดยยื่นผลคะแนน และรับพิจารณาได้รับใบตอบรับจากทางมหาลัย และสามารถเลือกเทอมการศึกษาได้

วันปิดรับในสมัครสำหรับภาคการศึกษา มกราคม 2562

 • 19 ตุลาคม 2561

วันปิดรับในสมัครสำหรับภาคการศึกษา พฤษภาคม 2562

 • 25 มกราคม 2562

วันปิดรับในสมัครสำหรับภาคการศึกษา กันยายน 2562

 • 24 พฤษภาคม 2562

คุณสมบัติผู้ขอทุน

 • ได้รับจดหมายตอบรับเข้าศึกษาจากทางมหาวิทยาลัย Bond University โดยสมัครได้ผ่านทางตัวแทนมหาวิทยาลัย หรือสมัครผ่าน Insight Education Consulting
 • มีผลการเรียนดี
 • ไม่ได้อาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย
 • สามารถเข้ามากรอกแบบฟอร์มขอสมัครทุนได้ที่ Insight Education
 • ต้องไม่เคยเข้าศึกษาที่ Bond University

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทิ่  Excellence Scholarship
โทร 022367222 / 086 378 6079
ไลน์ Insightnews / Insight1

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ ของมหาวิทยาลัย ACU (Australian Catholic University) เปิดรับสมัครแล้ว

มหาวิทยาลัย ACU ให้ทุนนักเรียนชาวต่างชาติ เป็นจำนวน 20 ทุน ต่อปี ทั้งปริญาตรี และปริญญาโท ซึ่งจะมีมุลค่าทุนมากถึง 50% ของค่าเล่าเรียน

หลักเกณฑ์การผ่านพิจารณาขอทุน

 • สมัครเรียน ACU ในระดับสูงกว่าจากวุฒิเดิมที่ตนเองจบการศึกษามา
 • ได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโทที่จะเริ่มเรียนในปีหน้า 2019 ( ไม่นับรวมที่ต้องเรียนหลักสูตร Pathway หรือ Diploma )
 • เรียนในแคมปัสแบบ Full time เท่านั้น
 • ต้องไม่มีสัณชาติหรือได้ PR ของออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์
 • ต้องยังไม่ได้รับทุนใดๆของ ACU
 • ต้องไม่ใช่นักเรียนแลกเปลี่ยน

ใบสมัครขอทุนจะปิดรับ ในวันที่ 30 กันยายน 2018 นี้ หากมีคำถามเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทิ่  International Student Scholarship webpage.
โทร 022367222 / 086 378 6079
ไลน์ Insightnews / Insight1

Free English Language Bridging Program
หากน้องๆกำลังจะเข้าศึกษาต่อที่ Curtin University แล้วเป้นกังกลเรื่องของภาษาพิเศษสุดๆ เมื่อ Curtin University Perth
ให้เรียนภาษาเพื่อเข้าเรียนต่อฟรี 10 สัปดาห์ โดยที่แค่น้องๆเป็นนักเรียนชาวต่างชาติ และได้รับจดหมายตอบรับ หรือ Offer letter จากทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อย เท่านี้น้องๆ ก็มีสิทธ์เรียนภาษาฟรี 10 สัปดาห์จาก Navitas English ที่ Perth
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 022367222 / 086 378 6079
ไลน์ Insightnews / Insight1

ทุนการศึกษาจาก  Griffith University  ปี 2019

แม้ภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ก็มีสิทธ์รับทุนได้ เพียงแค่ น้องๆสมัครเรียน ภาษาเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญา ( ทั้งป. ตรีและ ป. โท  เฉพาะ 2 แคมปัสเท่านั้นคือ Nathan หรือ Gold Coast ) ทุนนี้จะมีผลทันทีหากเราเรียนต่อเข้าในระดับปริญญา ซึ่งจะเป็วนส่วนลดค่าเล่าเรียนในปีการศึกษาแรกถึง 1000 AUD$

คุณสมบัติผู้รับทุน :

 • มีสัญชาติไทย หรือ สัญชาติอื่นๆที่ไม่ใช่ ออสเตรเลีย หรือ นิวซีแลนด์
 • กำลังจะเข้าศึกษาที่ Griffith University ( ยังไม่เคยสมัครหรือเป็นนักศึกษาของที่นี่ )
 • สมัครเรียนในหลักสูตรเรียน Full Time ในหลักสูตรปริญญาตรีและโท อย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้เรียนจบหลักสูตรเรียนภาษาเพื่อเรียนต่อหรือ GELI Direct Entry Program

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.griffith.edu.au/international/scholarships-finance/scholarships/geli-direct-entry-program-scholarship

RMIT International English Language Scholarship 2018

RMIT International English Language Scholarship 2018

ทุนการศึกษาเมื่อเรียนภาษาในมหาวิทยาลัย RMIT  ที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย

โดยทุนนี้จะมอบให้กับ นักเรียน ชาวไทยที่ สมัครเรียนภาษา 10 สัปดาห์  จะจ่ายเพียงแค่ AU$4,300 เท่านั้น รีบหน่อยนะคะ เพราะราคาถูกแบบนี้มีถึงเดือนพฤศจิกายน 2018 นี้เท่านั้น

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียนรับทุน และ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://goo.gl/forms/EQ0GROMgPIyg96xI3

โทร 02 236 7222 / 086 378 6079

ทุนเรียน ปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ ออสเตรเลีย

Australian Catholic University Australian Catholic University International Student ScholarshipAustralian Catholic University International Student Scholarship

Australian Catholic University International Student Scholarships

Australian Catholic University (ACU) มอบทุนการศึกษา ส่วนลดค่าเรียน 50% ตลอดหลักสูตร” เรียนต่อปริญญาตรี และ ปริญญาโทที่ ACU ในหลากหลายสาขาที่เปิดสอน สำหรับผู้สมัครเรียนในเทอมการศึกษา กรกฏาคม 2018

 

ผู้สนใจสมัครทุน ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

ลงทะเบียน ขอรับข้อมูล  คลิ๊ก

หรือ  โทร 02 236 7222 / 086 378 6079

หมดเขตรับสมัคร: 30 เมษายน 2018

 

ทุนเรียน MBA ที่ ซิดนีย์ ออสเตรเลีย

Australia’s number one MBA

Macquarie Graduate School of Management (MGSM), Macquarie University, Sydney

MGSM South East Asian Woman in Management Scholarship

ทุนเรียนโท กับ หลักสูตร MBA อันดับ 1 ของออสเตรเลีย ที่ Macquarie University MGSM

 

ข่าวดี สำหรับสาวๆ ที่สนใจเรียน MBA  หรือ Master of Management

Macquarie University MGSM มอบทุนการศึกษา “ส่วนลดค่าเรียนถึง 30%” สำหรับผู้สมัครเรียนในหลักสูตร Master of Business Administration (MBA # อันดับ 1 ของออสเตรเลีย และอันดับที่ 49 ของโลก) และ Master of Management

ผู้สนใจสมัครทุน ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

ลงทะเบียน  ขอรับข้อมูล คลิ๊ก

หรือ  โทร 02 236 7222 / 086 378 6079

หมดเขตรับสมัคร: 30 มิถุนายน 2018

ทุนเรียนปริญญาโท ด้านการเงิน (Finance) ที่ ซิดนีย์ ออสเตรเลีย

The South East Asia Woman in Finance Scholarship

Macquarie University’s Applied Finance Centre (MAFC), Macquarie University, Sydney

ข่าวดี สำหรับสาวๆ ที่สนใจเรียนต่อปริญญาโท ด้านการเงิน

 

Macquarie University’s Applied Finance Centre (MAFC) มอบทุนการศึกษา “ส่วนลดค่าเรียนถึง 30%” สำหรับผู้สมัครเรียนในหลักสูตร Master of Applied Finance หรือ Master of Applied Finance (Advanced)

ผู้สนใจสมัครทุน ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

ลงทะเบียน ขอรับข้อมูล คลิ๊ก

หรือ  โทร 02 236 7222 / 086 378 6079

หมดเขตรับสมัคร: 30 มิถุนายน 2018

ทุนเรียน ปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ เมืองอะดิเลด ออสเตรเลีย

University of Adelaide

The 2018 University of Adelaide Academic Excellence Scholarships (International)

มอบทุนการศึกษา “ส่วนลดค่าเรียน 50% ตลอดหลักสูตร” เรียนต่อ ปริญญาตรี และปริญญาโท ในหลากหลายสาขาที่เปิดสอน สำหรับผู้สมัครเรียนในเทอมการศึกษา กรกฏาคม 2018

ผู้สนใจสมัครทุน ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

ลงทะเบียน  ขอรับข้อมูล คลิ๊ก

หรือ  โทร 02 236 7222 / 086 378 6079

หมดเขตรับสมัคร: 15 พฤษภาคม 2018