ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศออสเตรเลียปีการศึกษา 2563

วันนี้พี่ ๆ ทีมงาน Insight คัดเลือกข่าวทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศออสเตรเลียมาฝากผู้ที่กำลังมองหาทุนการศึกษาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในปี 2563 นี้

 

สำหรับใครที่สนใจเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ประเทศออสเตรเลีย สามารถมาพูดคุยและสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยได้โดยตรงที่ งานศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย Australia Elite Universities Interview Program 2020 ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 10:00 – 16:00 ที่โรงแรม The Westin Grande Sukhumvit ชั้น 7 >> คลิกลงทะเบียนฟรี

ทุนการศึกษาเรียนต่อออสเตรเลีย

Monash University

 

Engineering International Undergraduate Scholarship

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ได้รับใบตอบรับเข้าเรียนแบบไม่ติดเงื่อนไขจาก Monash University การคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุนเป็นการพิจารณาแบบอัตโนมัติจากผู้ที่มีผลการเรียนดี จำนวน 50 ทุน มูลค่าทุน AUD$10,000 (สำหรับการเรียน 1 ปี เท่านั้น)

 

Monash University International Merit Scholarship

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนดี มูลค่าทุนการศึกษาสูงสุด AUD$50,000

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาทุนการศึกษา

– จะต้องสมัครเรียนและได้รับใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไขจากทางมหาวิทยาลัย
– มีผลการเรียนดี
– เขียนเรียงความอย่างน้อย 500 คำ

 

>> ดูรายละเอียดทุนการศึกษาอื่นๆ เพิ่มเติมได้ ที่นี่

University of Melbourne

 

Melbourne International Undergraduate Scholarship

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติระดับปริญญาตรี มูลค่าทุนการศึกษาสูงสุด AUD$56,000

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาทุนการศึกษา

– จะต้องสมัครเรียนและได้รับใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไขจากทางมหาวิทยาลัย
– สำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตร GCE A Levels จะต้องได้เกรด A* อย่างน้อย 4 วิชา
– สำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตร IB จะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 43 ขึ้นไป
– สำหรับนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร Foundation จากสถาบันที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย จะต้องมีคะแนนขั้นต่ำ 97%

 

International Graduate Merit Scholarships

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ได้ใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไขในหลักสูตรปริญญาโท สาขา Commerce, Economics and Management จากคณะ Business and Economics การคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุนเป็นการพิจารณาแบบอัตโนมัติจากผู้ที่มีผลการเรียนดี ทุนการศึกษา 25%-50%

 

>> ดูรายละเอียดทุนการศึกษาอื่นๆ เพิ่มเติมได้ ที่นี่

University of Sydney

 

Vice-Chancellor International Scholarships Scheme

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มูลค่าทุนการศึกษาสูงสุด AUD$40,000

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาทุนการศึกษา

– จะต้องสมัครเรียนและได้รับใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไขจากทางมหาวิทยาลัย
– สำหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตร coursework เท่านั้น
– มีผลการเรียนดี
– การคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุนเป็นการพิจารณาแบบอัตโนมัติ สำหรับผู้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

>> ดูรายละเอียดทุนการศึกษาอื่นๆ เพิ่มเติมได้ ที่นี่

UNSW Sydney

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท

เกณฑ์การคัดเลือก

แบบที่ 1: ทุนการศึกษาเต็มจำนวน จำนวน 1 ทุน
แบบที่ 2: ทุนการศึกษามูลค่า AUD$20,000 ต่อปี จำนวน 1 ทุน

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาทุนการศึกษา

– จะต้องสมัครเรียนและได้รับใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไขจากทางมหาวิทยาลัย
– มีผลการเรียนดี
– มีทักษะความเป็นผู้นำ (จากกิจกรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือการทำงาน)
– ทำกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ (เช่น เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือเป็นอาสาสมัคร)
– เหตุผลในการเลือกเรียนที่ UNSW Sydney


>> ดูรายละเอียดทุนการศึกษาอื่นๆ เพิ่มเติมได้ ที่นี่

University of Queensland

Law Scholarships for International Students

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เรียนหลักสูตรกฎหมาย

แบบที่ 1: ทุนการศึกษา 25% จำนวน 1 ทุน

แบบที่ 2: ทุนการศึกษา 50% จำนวน 1 ทุน

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาทุนการศึกษา

– ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติใหม่ที่สมัครเรียนหลักสูตรกฎหมายที่กำหนดเท่านั้น
– มีผลการเรียนดี
– ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนการศึกษาอื่นได้

วันปิดรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2563

 

>> ดูรายละเอียด ทุนการศึกษาอื่นๆ เพิ่มเติมได้ ที่นี่

งานศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย ปี 2020

University of Adelaide

Higher Education Scholarship

ทุนการศึกษา 25% ต่อปี สำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและปริญญาโทปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาทุนการศึกษา

– จะต้องสมัครเรียนและได้รับใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไขจากทางมหาวิทยาลัย
– เป็นทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาให้อัตโนมัติ หากนักศึกษามีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
– สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรIB ต้องมีคะแนนขั้นต่ำ29
– ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนการศึกษาอื่นได้
– หลักสูตรที่ไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้ (Excluded Programs) คลิกดูรายชื่อ

  

Global Academic Excellence Scholarship (International)

ทุนการศึกษามูลค่า 50% ของค่าเรียน สำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและปริญญาโทปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาทุนการศึกษา

– จะต้องสมัครเรียนและได้รับใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไขจากทางมหาวิทยาลัย
– การคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุนเป็นการพิจารณาแบบอัตโนมัติ สำหรับผู้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
– หลักสูตรที่ไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้ (Excluded Programs) คลิกดูรายชื่อ
– เป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับพิจารณาทุนการศึกษาอื่นจากมหาวิทยาลัย

วันปิดรับสมัคร 14 มิถุนายน 2563

>> คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

University of Western Australia

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและปริญญาโทปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาตรี: ทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด AUD$45,000
ระดับปริญญาโท: ทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด AUD$30,000

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาทุนการศึกษา
– จะต้องสมัครเรียนและได้รับใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไขจากทางมหาวิทยาลัย
– มีผลการเรียนดี
– การคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุนเป็นการพิจารณาแบบอัตโนมัติ สำหรับผู้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

>> คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

Australian National University

ANU College of Business & Economics International Merit Scholarship for Foundation Studies

ทุนการศึกษาส่วนลดค่าเรียน 50% จำนวน 2 ทุน สำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาทุนการศึกษา

– สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANU College Foundation Studies และมีผลการเรียนดี
– ได้รับใบตอบรับเข้าเรียนปริญญาตรีแบบไม่ติดเงื่อนไขจากทางมหาวิทยาลัย
– การคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุนเป็นการพิจารณาแบบอัตโนมัติ สำหรับผู้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ANU College of Law International Excellence Scholarship

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยในหลักสูตรปริญญาโทสาขากฎหมาย มูลค่าทุนการศึกษา AUD$20,000จำนวน 5 ทุน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาทุนการศึกษา

– ผู้สมัครถือสัญชาติไทย
– สมัครเรียนและได้รับใบตอบรับเข้าเรียนแบบไม่ติดเงื่อนไขในหลักสูตร Master of Laws (LLM) จากคณะ ANU College of Law
– การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเป็นการพิจารณาแบบอัตโนมัติ สำหรับผู้มีผลการเรียนดีตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

>> คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

Macquarie University

The Macquarie University Vice-Chancellor’s International Scholarship

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท มูลค่าทุนการศึกษาสูงสุด AUD$10,000

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาทุนการศึกษา

– สำหรับผู้ที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโทระบบ coursework กับทาง Macquarie University
– จะต้องได้รับใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไขจากทางมหาวิทยาลัย
– มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
– เป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับพิจารณาทุนการศึกษาอื่นจากมหาวิทยาลัย

 

Macquarie University ASEAN Scholarship

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท มูลค่าทุนการศึกษา AUD$10,000 ต่อปี (ตามระยะเวลาเรียนของหลักสูตร)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาทุนการศึกษา

– ผู้สมัครถือสัญชาติไทย
– สำหรับผู้ที่สมัครเรียน และได้รับใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไขจากทางมหาวิทยาลัย
– การพิจารณาทุนเป็นแบบอัตโนมัติ สำหรับผู้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

>> คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

หมายเหตุ: ทุนการศึกษาของทุกมหาวิทยาลัย เป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่จะเข้าเรียนในปี 2563 เท่านั้น เป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ เดือนมกราคม 2563 ทางมหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้าโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

วางแผนเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย พบกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยกลุ่ม Group of Eight และ Macquarie University ได้โดยตรง

ที่ งานศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย Australia Elite Universities Interview Program 2020

ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 10:00 – 16:00 ที่โรงแรม The Westin Grande Sukhumvit ชั้น 7

คลิกลงทะเบียนฟรี

สอบถามโทร 02 236 7222 หรือ แอดไลน์ @insightedu