Nutrition Program at Deakin University

Untitled-2

 

ในปัจจุบันคนเราหันมาสนใจ และ ใส่ใจในเรื่องอาหารและโภชนาการ กันมากขึ้น เพราะส่วนหนึ่งนั้น อาการและโภชนาการเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์  คนเรามีสุขภาพที่ดีได้นั้น การรับประทานอาหารนับเป็นปัจจัยอันดับแรกๆ ความรู้ทางด้านโภชนาการและอาหารจึงถือได้ว่ามีความสำคัญ เพื่อจะได้เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย อันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี

เป็นเรื่องที่ดีที่ ในปัจจุบันนี้ คนเราหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการออกกำลังกายและการเลือกรับประทานอาหาร โภชนาการ จึงถือได้ว่าเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพของเรามากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยการได้เรียนรู้ถึงหลักการบริโภคอาหารและโภชนาการตามหลักโภชนบัญญัติ  จะทำให้เราสามารถเลือกบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีสุขภาพที่แข็งแรง น้องๆ คนไหนสนใจคอร์สเรียนที่จะสามารถนำมาส่งเสริมและช่วยเหลือผู้อื่นในการพัฒนาสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น วันนี้พี่ๆ มีคอร์สมาแนะนำค่ะ

มหาวิทยาลัย Deakin University ที่เมือง Melbourne  มีหลักสูตร Nutrition รองรับน้องๆ นักเรียนชาวต่างชาติทุกคน ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท

  • Bachelor of Nutrition Science
  • Bachelor of Nutrition Science/Bachelor of Commerce
  • Bachelor of Food and Nutrition Sciences (Honours)
  • Master of Human Nutrition
  • Master of Nutrition and Population Health

หากน้องๆสนใจเรียน ในสาขา Nutrition เข้ามาพบพี่ๆเจ้าหน้าที่ Insight Education เพื่อวางแผนการเรียนต่อ ได้ที่

อาคารซีพี ทาวเวอร์ สีลม ชั้น 2 โทร 023367222 ไลน์ Insight1

CP-Map-600