คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19

ทีมงาน Insight Education Consulting รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ในช่วงสถานการณ์ COVDI-19 มาฝากน้อง ๆ มาดูกันเลยว่ามีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจบ้าง

Social distancing

แปลว่า การเว้นระยะทางสังคม (เพื่อหลักเลี้ยงการสัมผัส และลดการระบาดของโรค)

social distancing

ตัวอย่าง: To stop the spread of coronavirus, health officials have instructed the public to practice social distancing – staying home, avoiding crowds and refraining from touching one another.

เพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของ coronavirus เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้แนะนำให้ประชาชนเว้นระยะทางสังคม นั่นคือ การอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงฝูงชน และงดการสัมผัสกัน

 

ห่างกันสักนิด ลดการแพร่เชื้อ COVID-19 กันนะคะ 🙂

แหล่งที่มาข้อมูล: https://edition.cnn.com/2020/03/21/health/social-distancing-coronavirus-faq-wellness-trnd/index.html

Self-quarantine

แปลว่า การกักกันตนเอง

self-quarantine

ตัวอย่าง: People who have been exposed to the new coronavirus and who are at risk for coming down with COVID-19 might practice self-quarantine. Health experts recommend that self-quarantine lasts 14 days.

ผู้ที่ได้รับเชื้อ coronavirus ใหม่และผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 อาจต้องทำการกักกันตนเอง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแนะนำให้กักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วัน

Symptom

แปลว่า อาการ

symptom

ตัวอย่าง: Some people infected with the virus have no symptoms

บางคนติดเชื้อไวรัสแต่ก็ไม่แสดงอาการอะไร

Spread

แปลว่า  แพร่กระจาย (คำกริยา),  การแพร่กระจาย (คำนาม)

spread coronavirus

ตัวอย่าง: Coronavirus can also spread from contact with infected surfaces or objects.

โคโรน่าไวรัสสามารถแพร่กระจายจากการสัมผัสกับพื้นผิวหรือวัตถุที่ติดเชื้อ

Outbreak

การระบาดของโรคติดต่อที่ไม่ใช่โรคทั่วไปแต่อยู่ในวงจำกัด หรือเรียกว่าการระบาดเล็ก

outbreak

ตัวอย่าง: The COVID-19 outbreak has caused markets to collapse.

การระบาดของ COVID-19 ทำให้ตลาดการค้าล่ม

Epidemic

การระบาดของโรคที่เริ่มใหญ่ขึ้นและแพร่หลายกระจายในหลายพื้นที่

epidemic

ตัวอย่าง: Early in an epidemic, most of those cases can be traced to travellers from the outbreak’s original site.

ในช่วงแรกของการแพร่ระบาดของโรค กรณีส่วนใหญ่สามารถสืบย้อนไปถึงนักเดินทางจากแหล่งต้นกำเนิดของการระบาดโรค

 

แหล่งที่มาข้อมูล: https://www.nationalgeographic.com/science/2020/02/how-coronavirus-could-become-pandemic-and-why-it-matters/

Pandemic

การระบาดใหญ่ที่แพร่กระจายในวงกว้างไปทั่วโลก และยากแก่การควบคุม

pandemic การระบาดโคโรน่าไวรัส

ตัวอย่าง: Coronavirus has spread so rapidly and to so many countries that the World Health Organization has declared it a pandemic.

โคโรน่าไวรัสแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและในหลาย ๆ ประเทศที่องค์การอนามัยโลกประกาศว่าเป็นโรคระบาด

Infection

การติดเชื้อ

infection

ตัวอย่าง: Take steps to avoid infection, such as washing your hands frequently and trying not to touch your hands to your face, since harmful germs can enter through your eyes, nose, and mouth.

ทำตามขั้นตอนเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ เช่น ล้างมือบ่อย ๆ และพยายามอย่าเอามือไปสัมผัสกับใบหน้า เพราะเชื้อโรคสามารถเข้าได้ทางตา จมูก และปาก

Transmission

การแพร่เชื้อ การส่งผ่าน การถ่ายทอด

transmission

ตัวอย่าง: China’s national health commission confirmed human-to-human transmission in January. As of 22 March, more than 300,000 people have been infected in more than 150 countries.

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนยืนยันว่าการแพร่เชื้อจากมนุษย์สู่มนุษย์ในเดือนมกราคม ณ วันที่ 22 มีนาคมมีผู้ติดเชื้อกว่า300,000 คนในกว่า 150 ประเทศ

 

แหล่งที่มาข้อมูล: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/22/coronavirus-symptoms-what-should-i-see-a-doctor

สนใจเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย สอบถามข้อมูลและคำปรึกษากับทีมงาน Insight Education Consulting

ตัวแทนมหาวิทยาลัยและสถาบันสอนภาษาอังกฤษในประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการมากกว่า 25 ปี บริการครบทุกขั้นตอน และไม่มีค่าดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น
Line official account: @insightedu (มี @)

โทร. 086-378-6078, 08- 570-6760 (สำหรับเรียนต่อมหาวิทยาลัย) หรือ 086-378-6079 (สำหรับเรียนคอร์สภาษา)

หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับ >> คลิกกรอกแบบฟอร์มที่นี่