เลือกเรียนต่อต่างประเทศอย่างไรให้เข้ากับตัวเรา

เลือกเรียนต่อต่างประเทศอย่างไรให้เข้ากับตัวเรา

การเลือกเรียนต่อต่างประเทศส่วนใหญ่มักจะมีแรงบันดาลใจมาจากความสนใจที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และเมื่อตัดสินใจเลือกหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการแล้ว สิ่งสำคัญต่อไปคือการค้นหาและเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้นให้เหมาะสมกับเรา

การเลือกหลักสูตรที่เหมาะสม

เรียนต่อต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีหลักสูตรและรูปแบบการสอนที่แตกต่างกันแม้แต่หลักสูตรที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับ อย่างเช่น คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ดังนั้น สิ่งที่น้อง ๆ ควรพิจารณาเวลาเลือกดูหลักสูตรมีอยู่ 3 ข้อหลัก ๆ ดังนี้

วิชาบังคับของหลักสูตร
เนื้อหาหลักสูตรส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยจะเป็นภาคบังคับ แต่น้อง ๆ ควรศึกษาว่าหลักสูตรที่เลือกเรียนมีวิชาอะไรบ้าง ต้องเรียนจำนวนกี่วิชาต่อเทอม มีหน่วยกิตเท่าไหร่ แล้วพิจารณาว่าตรงกับความต้องการของน้อง ๆ หรือไม่

 

ความยืดหยุ่นของหลักสูตร
ถึงแม้จะเป็นวิชาบังคับแต่ควรถามตัวเองว่ามีความชอบ ความถนัด และมีทักษะความสามารถที่เข้ากับหลักสูตรที่เลือกหรือไม่ แล้วหลักสูตรนั้นสามารถเรียนวิชาเลือกที่เกี่ยวข้องได้มากน้อยแค่ไหน

 

การวัดผลคะแนน
มหาวิทยาลัยและหลักสูตรต่าง ๆ เน้นให้ความสำคัญแตกต่างกันไป เช่น การสอบแบบดั้งเดิม, การทำวิทยานิพนธ์ และรายงาน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรู้ว่าหลักสูตรที่เลือกเรียนนั้นมีการวัดผลอย่างไร เพื่อที่จะได้ดูว่าเราเหมาะสมกับหลักสูตรนั้นหรือไม่

 

แล้วควรเลือกเรียนแบบไหนถึงจะดี? 

คำถามนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด ดังนั้น สิ่งแรกที่ควรนึกถึงคือสิ่งที่สนใจมากที่สุด รวมไปถึงอาชีพการงาน และเป้าหมายในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่เลือกเรียน

การเลือกมหาวิทยาลัยที่ใช่

เรียนต่อต่างประเทศ

แน่นอนว่าโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรียนต่อต่างประเทศ แต่สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ คือ การเลือกมหาวิทยาลัยที่ใช่สำหรับตัวเรา วิธีในการเลือกมหาวิทยาลัยที่ดีคือการเปรียบเทียบเกณฑ์การรับสมัครและอันดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดอันดับเป็นสิ่งที่บ่งบอกความมีชื่อเสียงและคุณภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งการเรียนการสอน งานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ความเป็นสากลของสถาบันการศึกษานั้น ๆ รวมไปถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ได้รับการว่าจ้างงานหลังสำเร็จการศึกษา สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและน่าเชื่อถือมากที่สุด คือ Times Higher Education และ QS World University Rankings

 

การเลือกเมืองที่ชอบ

เรียนต่อต่างประเทศ

นอกจากพิจารณาคุณภาพของสถาบันการศึกษาแล้ว สิ่งสุดท้ายที่ควรพิจารณาในการเรียนต่อต่างประเทศ คือ การเลือกเมืองและสภาพแวดล้อมยังควรคำนึงถึงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยด้วย เช่น เรียนในเมืองใหญ่จะให้ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและชีวิตชีวา มีความคึกคักที่เต็มไปด้วยผู้คน สามารถเข้าถึงแหล่งร้านค้าและแหล่งบันเทิงได้ง่ายและสะดวก รวมถึงมีกิจกรรมให้ทำหลากหลาย ในขณะที่มหาวิทยาลัยที่เมืองเงียบหรือประชากรน้อยหน่อย จะให้ความรู้สึกแบบใกล้ชิดกับคนในชุมชนนั้นมากกว่า มีความเป็นกันเอง สะดวกสบาย และมีความปลอดภัย

 

อีกทั้งปัจจัยสำคัญอื่นๆ อย่างเช่น สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ เพราะบางเมืองอยู่ในเขตร้อน ใกล้ชายทะเล แต่บางเมืองอยู่ในเขตหนาว รวมถึงควรศึกษาสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองนั้นด้วย เพื่อให้เหมาะกับไลฟสไตล์และกิจกรรมความสนใจของน้อง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การค้าหรือแหล่งบันเทิง และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังพิจารณาเมืองได้จากการจัดอันดับคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ของนักศึกษาจากMercer Quality of Living City Ranking และ QS Best Student Cities Ranking ซึ่งผลการจัดอันดับเหล่านี้จะช่วยให้มองเห็นภาพโดยรวมของเมืองนั้น ๆ

สนใจเรียนต่อมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี โท เอก หรือคอร์สภาษาอังกฤษที่ประเทศออสเตรเลีย

ติดต่อพี่ ๆ ทีมงานของ Insight Education Consulting สอบถามข้อมูลและคำแนะนำเรียนต่อประเทศออสเตรเลียโดยไม่เสียค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

Insight Education Consulting ตัวแทนมหาวิทยาลัยและสถาบันสอนภาษาอังกฤษในประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ

โทร. 02 236 7222 หรือแอดไลน์ @insightedu