Griffith University International student scholarships 2019

 

มหาวิทยาลัย Griffith มอบให้ทุนในหลายสาขาแก่ผู้สมัครที่มีสัญชาตินอกเหนือออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์และขยายสาขามากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

โดยทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยพิจารณามอบให้สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนโดดเด่น

และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างผลงานเชิงบวกต่อมหาวิทยาลัยและส่วนรวม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม หรือสนใจอยากสมัครเรียนกับ Griffith University ติดต่อ Insight Education โทร 02 236 7222 / 086 378 6079