• แนะแนวให้คำปรึกษาในการเรียนมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ตามความต้องการของนักเรียน (โดยไม่คิดค่าบริการ)
• สมัครเรียนและดำเนินการเรื่องงานเอกสารสมัครเรียน
• บริการยื่นขอวีซ่านักเรียน
• จองตั๋วเครื่องบิน และ ติดต่อหาที่พัก ทั้ง Homestay และ หอพักในราคานักเรียน
• จัดหารถรับส่งจากสนามบิน
• ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
• ติดตามผล ให้คำแนะนำในการเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักเรียนศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศ
• เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS ของสถาบัน British Council
• จัดงาน Mini Interview Program โดยอินไซท์จัดขึ้นเพื่อเชิญเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยจากประเทศต่างๆมาพบปะพูดคุยกับน้องๆนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยนั้นๆพร้อมทั้งสามารถยื่นใบสมัครโดยตรงให้กับเจ้าหน้าที่และยังยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนหรือค่าใบสมัครสำหรับน้องๆที่ยื่นใบสมัครในวันนั้นๆอีกด้วย