Medicine

 

สนใจศึกษาต่อต่างประเทศในหลักสูตร Medicine ทั้งในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย อเมริกา สามารถเข้ามาพบเข้าเจ้าหน้าที่

ที่จะมาให้คำแนะนำด้านการสมัครเรียน แนะนำหลักสูตร รวมถึงแนะนำมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว

สนใจเข้ามาพบเจ้าที่ เพียงแค่ลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น

คลิก  หรือ ไลน์ Insight1 โทร 02 236 7222

แล้วพบกันในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 ที่ Insight Education

อาคาร CP ทาวเวอร์ สีลม ชั้น 2

NEW-CP-Map-500-x-500-