ตาราง Mini Interview เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2557

Meeting season กลับมาแล้วค่ะ กับการพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ ทั้งประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา และ นิวซีแลนด์ สำหรับน้องๆที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ สามารถเช็คตารางเวลาได้ตามนี้เลยค่ะ

Mini Interview เป็นการ เปิดโอกาสให้น้องๆได้พบกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้น้องๆได้ พูดคุยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยนั้นๆ หรือ หลักสูตร วิชา วิธีการเรียนการสอน ทุนการศึกษา หรือแม้แต่ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้น้องๆใช้ข้อมูลในการประกอบการพิจารณาเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ใช่ หลักสูตรที่ชอบ

Mini Interview with Universities’ Representatives

Mini Interview updated

สนใจพบเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย สำรองที่นั่งได้ที่ Insight Education Consulting 02 236 7222 

สำหรับน้องๆที่สนใจเข้าร่วมงาน หรือ รับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกแบบฟอร์ม Click Here