บริษัท อินไซท์ เอ็ดดูเคชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด
313 อาคารซีพีทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
(ติดบีทีเอส ศาลาแดง ทางออก 2)

 

โทร: 02 236 7222
โทรสาร: 02 236 5858
มือถือ: 086 570 6760
Email: info@insight.in.th
Website: www.insight.in.th
Skype: insightteam
Facebook: InsightEducationConsulting
Line: @insightedu

Insight Education Consulting Co., Ltd.
313  CP.Tower, Level 2, Silom Road,
Silom, Bangrak, Bangkok, 10500 Thailand
(BTS Saladang station Exit 2)

Telephone: 662 236 7222
Facimile: 662 236 5858
Mobile: 6681 870 6760
Email: montakan@insight.in.th
Website: www.insight.in.th
skype: insightteam
Facebook: InsightEducationConsulting
Line: @insightedu